Mε το Workeen AI τοποθετήστε

τους κατάλληλους ανθρώπους, με τις κατάλληλες δεξιότητες, στις κατάλληλες θέσεις εργασίας

τους κατάλληλους ανθρώπους, με τις κατάλληλες δεξιότητες, στις κατάλληλες θέσεις εργασίας

Διαχείριση προσωπικού

Εύκολη καταχώρηση των εργαζομένων και των προσόντων τους

Καταχωρήστε στοιχεία για κάθε υπάλληλο, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και των πιστοποιητικών, καθώς και των κανόνων με τους οποίους εργάζεται.

Η γνώση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων είναι σημαντική για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και τη σωστή ανάθεση εργασιών. Επίσης, βοηθά στη διατήρηση της ικανοποίησης των υπαλλήλων καθώς οι ικανότητες και η εμπειρογνωμοσύνη τους γίνονται σεβαστές και αξιοποιούνται. . Το σύστημα ελέγχει αυτόματα τις ημερομηνίες λήξης των πιστοποιητικών και ειδοποιεί τους διαχειριστές αν υπάρχει ανάγκη ανανέωσης.

Συμμόρφωση με κανόνες εγρασίας

Νιώστε ασφάλεια όσον αφορά τη συμμόρφωση

Η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς εργασίας εξασφαλίζει ένα ισορροπημένο επαγγελματικό βίο για την εταιρεία.

Καθορίστε τους κανόνες απασχόλησης και επιλέξτε τον κατάλληλο κανόνα για κάθε υπάλληλο. Το σύστημα θα εντοπίσει τις αναθέσεις που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση και θα σας ειδοποιήσει για οποιoδήποτε πρόβλημα. Αποφύγετε παραβάσεις και πρόστιμα και αντιμετωπίστε το προσωπικό σας δίκαια.

Διαχείριση διαθεσιμότητας

Βεβαιωθείτε ότι οι ανάγκες εργασίας της επιχείρησης είναι πάντα καλυμμένες

Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε πότε είναι διαθέσιμοι οι υπάλληλοι για εργασία και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους. Η αποτελεσματική διαχείριση της διαθεσιμότητας σας βοηθά να μειώσετε τα προβλήματα και να δημιουργήσετε ένα ισορροπημένο περιβάλλον εργασίας.

Καταγράψτε τη διαθεσιμότητα και τις προτιμήσεις των υπαλλήλων, μάθετε τις συνήθειες τους για άδειες/διακοπές και δημιουργήστε ευέλικτα προγράμματα εργασίας. Με την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, βελτιώνετε την παραγωγικότητα και την προσήλωση των υπαλλήλων στην εταιρεία.

Σχεδιασμός

Καθορίστε τις ανάγκες προσωπικού και δημιουργήστε πρότυπα πλάνα εργασίας

Τα Πρότυπα πλάνα εργασίας επιτρέπουν στους διαχειριστές να ορίσουν τις ανάγκες της κάθε θέσης εργασίας σε προσωπικό και να τα χρησιμοποιούν επανειλημμένα ως βάση για τα νέα προγράμματα. Αυτή η προσέγγιση βοηθά τους διαχειριστές να ετοιμάζουν νέα προγράμματα χωρίς να χάνουν χρόνο δημιουργώντας όλες τις βάρδιες από την αρχή.

Έτσι, αν έχετε επαναλαμβανόμενες βάρδιες/κυκλικότητα, χρησιμοποιήστε τα πρότυπα πλάνα. Το σύστημα προσφέρει ένα εύχρηστο και ευέλικτο περιβάλλον για τη δημιουργία τους.

Προγραμματισμός

Δημιουργήστε προγράμματα βαρδιών προσωπικού γρήγορα και εύκολα

Για τη δημιουργία του προγράμματος βαρδιών, οι διαχειριστές μπορούν να επιλέξουν την προσέγγιση που τους ταιριάζει καλύτερα.

Υποστηρίζονται οι παρακάτω δύο τρόποι: χειροκίνητος και υβριδικός. Με την πρώτη μέθοδο, οι διαχειριστές δημιουργούν προγράμματα από το μηδέν. Αντίθετα, η υβριδική μέθοδος τους επιτρέπει να δημιουργούν βάρδιες από τα πρότυπα και στη συνέχεια να τροποποιούν ή να προσθέτουν χειροκίνητα βάρδιες για να προσαρμόσουν το πρόγραμμα στις ανάγκες της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Ανάθεση εργαζομένων

Εξοικονομήστε τον πολύτιμο χρόνο σας. Αναθέστε προσωπικό σε συγκεκριμένες βάρδιες σε λίγα λεπτά μόνο.

Περιλαμβάνει την ανάθεση εργαζομένων σε συγκεκριμένες βάρδιες. Η ανάθεση μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας τον αυτόματο προγραμματισμό. Με την πρώτη μέθοδο, οι διαχειριστές θα πρέπει να επιλέξουν έναν υπάλληλο για κάθε βάρδια μόνοι τους. Το σύστημα θα αξιολογήσει κάθε ανάθεση και θα αντιδράσει αμέσως σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος. Χρησιμοποιώντας την αυτόματη μέθοδο, το σύστημα δημιουργεί αποτελεσματικά προγράμματα εργαζομένων με ένα κλικ Ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίσει την πιο ισορροπημένη κατανομή εργατικού δυναμικού δυνατή σε δεδομένο χρονικό διάστημα.

Δημοσίευση

Διανέμετε εύκολα τα προγράμματα εργασίας στους υπαλλήλους

Όταν τα προγράμματα εργασίας είναι έτοιμα, είναι σημαντικό να τα διανείμετε στους υπαλλήλους ώστε να γνωρίζουν πότε και πού θα εργάζονται. Όλοι οι υπάλληλοι θα λάβουν ενημέρωση με τα προγράμματα εργασίας τους.

Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος, οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να ειδοποιήσουν μόνο τους υπαλλήλους των οποίων το πρόγραμμα εργασίας έχει αλλάξει.

Τροποποιήσεις

Διαχείριση αλλαγών στο πρόγραμμα εργασίας γρήγορα και αποτελεσματικά

Οι αλλαγές είναι συχνά απρόβλεπτες και μπορεί να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή, με αποτέλεσμα η διαχείρισή τους να είναι δύσκολη και χρονοβόρα.

Το Workeen σας βοηθά να τροποποιήσετε τα προγράμματα εργασίας γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπορείτε πάντα να πραγματοποιήσετε τις προσαρμογές χειροκίνητα ή να επιλέξετε την αυτόματη μέθοδο, όπου ο επιλυτής Τεχνητής Νοημοσύνης θα βρει μια λειτουργική λύση με τις ελάχιστες αλλαγές στα προγράμματα εργασίας.

Τα τελευταία μας άρθρα

  • Στον σύγχρονο διασυνδεδεμένο κόσμο μας, οι κρίσιμες βιομηχανίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας της κοινωνίας. Οι τομείς της υγείας, των επειγουσών υπηρεσιών, των μεταφορών, της κατασκευής και της φιλοξενίας είναι μόνο μερικά παραδείγματα των τομέων που απαιτούν λειτουργία 24/7 για να καλύψουν τις ανάγκες του κοινού. Ωστόσο, ο χρονοπρογραμματισμός των βαρδιών σε αυτές τις βιομηχανίες 24/7 συνεπάγεται την αντιμετώπιση μοναδικών προκλήσεων.

  • Τα συστήματα διαχείρισης βάρδιας είναι αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης και διαχείρισης του εργατικού δυναμικού για πολλές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φέρει νέες δυνατότητες και προοπτικές για το μέλλον αυτών των συστημάτων.